Een gemiddeld Gents gezin laat jaarlijks een maandloon aan energie door vloeren, ramen en daken verdwijnen.
Met  Check je huis bereken je zelf hoe energiezuinig jouw huis is.
Hoe kan het beter? Wat kost het en wat brengt het op?

Meer comfort, minder kosten
Met Check je huis wil de Stad Gentenaars motiveren om hun huis energiezuinig te renoveren. We willen Gentenaars op een toegankelijke en laagdrempelige manier laten zien wat ze kunnen doen in hun woning om hun energieverbruik te verlagen. Want energiezuinig renoveren is besparen voor het leven.

Makkelijk en snel
Check je huis geeft je snel een eenvoudig antwoord. Beantwoord enkele eenvoudige vragen, de tool doet de rest. Bekijk wat in jouw huis nog beter kan om geen energie verloren te laten gaan. Een eenvoudig en gepersonaliseerd stappenplan geeft per ingreep een overzicht van de geschatte investeringskost, de beschikbare premies en de jaarlijkse energiebesparing.

Superisolerende ramen, een nieuwe verwarmingsketel of warmtepomp?
Bekijk welke investeringen het meest opbrengen. Met een gepersonaliseerd stappenplan kan je geïnformeerde keuze maken.

Check je huis toont aan dat energiezuinig wonen niet ingewikkeld hoeft te zijn. Met enkele goed doordachte ingrepen raak je al een heel eind. De eerste focus is het isoleren van daken, gevels, vloeren en ramen. Hand in hand met isolatie gaan ventilatie en slimme verwarming. De tool toont je de verschillende mogelijkheden met het oog op de toekomst.  Ook opties om te kiezen voor hernieuwbare energie komen aan bod in de tool zoals een warmtepomp, zonnepanelen of een zonneboiler.

Advies en begeleiding via de Energiecentrale
Check je huis geeft niet alleen een gepersonaliseerd stappenplan voor energiezuinig renoveren. Boek meteen ook een afspraak voor gratis advies, informeer je over een energielening of vraag renovatiebegeleiding aan.
 

Wonen in klimaatstad Gent
Gentenaars die hun huis energiezuinig renoveren, helpen zo mee om van Gent een klimaatstad te maken. Want een lager energieverbruik betekent minder CO2-uitstoot. Het energiezuinig renoveren van woningen in Gent is één van de pijlers in het ambitieuze klimaatplan van de stad Gent. Gent streeft ernaar om per jaar 3500 woningen energiezuinig te renoveren.

Disclaimer
De data en berekeningswijzes voor Check je huis zijn samengesteld op basis van de expertise van de Milieudienst van de Stad Gent en haar partners.De Stad Gent en haar partners zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via de tool werd gevonden.
De resultaten van Check je huis zijn uitdrukkelijk indicatief. Ze kunnen nooit als vervanging voor een reële offerte beschouwd worden. Ze geven echter wel een goed beeld van de mogelijkheden en effecten van de gekozen ingreep in jouw huis.

Ondanks het feit dat Check je huis met alle zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen de Stad Gent of haar partners in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade en schade als gevolg van eventuele onjuistheden, gedateerde informatie, uitvoering of gebruik op basis van de getoonde resultaten en/of de (on)bereikbaarheid van de site. Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de tool beschikbaar gestelde informatie.

Hoe rekent Check je huis?

Check je huis maakt gebruik van veel databronnen om te kunnen berekenen wat de mogelijke impact van renovatie voor uw woning kan zijn. Een kort overzicht hiervan:

Bouwjaar <1900
Bouwjaar 1900-1945
Bouwjaar 1946-1970
1971-2000
Bouwjaar>2000

Het is mogelijk die staat van je woning te corrigeren door aan te geven welke renovatiemaatregelen u in de woning al heeft gedaan. Het geraamd energieverbruik wordt vervolgend gecorrigeerd op basis van cijfermateriaal van het Vlaams Energie Agentschap en eigen berekeningen.

Klein huis, vrijstaand
Klein huis, halfopen bebouwing
Klein huis, rijwoning
Gemiddeld huis, vrijstaand
Gemiddeld huis, half open bebouwing
Gemiddeld huis, rijwoning
Groot huis, vrijstaand
Groot huis, half open bebouwing
Groot huis, rijwoning

Hoe berekent Check je huis de energiezuinigheid van je woning?

Hoe energiezuinig is mijn huis?
energieverbruik voor verwarming in kwh
                          BVO

Je startwaarde op de schaal van Check je huis wordt berekend door je energieverbruik voor verwarming te delen door je bewoonbare oppervlakte. Deze wordt dus uitgedrukt in kwh/m2
Elke energiebesparing die je gekozen ingreep in zo wil ik wonen oplevert, wordt van deze startwaarde afgetrokken.
Uit de studie Stappenplan naar een CO2 neutrale stad in 2050 (2013, Vito) blijkt dat 70 kwh/m2 een haalbare kaart is voor de meeste woningen in Gent. Met wat extra moeite kunnen ook heel wat renovaties tot 30 kwh/m2 leiden. Als 3500 woningen per jaar tot minimaal 70 kwh/m2 gerenoveerd worden, kunnen Gentse huishoudens 26% minder CO2 uitstoten.

Opgelet!
De energiewaarde op Check je huis is niet het zelfde als het EPC, deze energiescore houdt, integenstelling tot Check je huis, immers geen rekening met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling en kan dus in de realiteit afwijken van het verbruik op uw energiefactuur!
Meer informatie over EPC-score